Blur Magazine

Blur Magazine Blur-magazine-14 Blur-magazine-3 Blur-magazine-4

BLUR magazine je internacionalni e-časopis posvećen umjetničkoj fotografiji i njezinim autorima koji se čita u oko 170 zemalja svijeta. Izdaje se kvartalno na engleskom i hrvatskom jeziku te je u potpunosti besplatan. Dostupan je u PDF formatu i distribuira se isključivo putem interneta. Stvaraju ga hrvatski i inozemeni suradnici, a izdaje ga neprofitna i nevladina udruga F.U.C.* iz Hrvatske.