Talent Workshop 4

International-Talent-Workshop International-Talent-Workshop-Upload International-Talent-Workshop-FTP

Međunarodna filmska radionica “International Talent Workshop” (ITW) je kontinuirani projekt Festivala suvremenog židovskog filma Zagreb. Za Talent Workshop napravili smo mini web community gdje mladi talenti mogu aplicirati na natječaje. Složili smo sustav za registraciju korisnika, modul za upload filmova i scenarija te administracijski dio sa modulom za kreiranje formulara i pregledom korisnika i njihovih materijala.